ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดอุตรดิตถ์ (13)

พวงหรีดอุตรดิตถ์ (12)

พวงหรีดอุตรดิตถ์ (11)

พวงหรีดอุตรดิตถ์ (10)

พวงหรีดอุตรดิตถ์ (9)